Welkom bij Kuin Bedrijfsarts & Consultant

Een daadkrachtige aanpak met oog voor de belangen van beide partijen( zowel werkgever als werknemer) waardoor de bedrijfsarts uiteindelijk minder nodig is.

Els Kuin is sinds 1995 werkzaam als bedrijfsarts. In 2005 is zij gestart als zelfstandig werkende bedrijfsarts met "Kuin Bedrijfsarts en Consultant (KBC)" en richt zij zich op het MKB (20-1000 medewerkers) en met name op partijen in de zakelijke dienstverlening, welzijn, zorg en industrie. Els Kuin werkt op locatie van de klant en heeft eigen spreekuurlocaties in Utrecht en Bilthoven.

Kenmerken van haar werkstijl:

  • zij benoemt consequenties van het gedrag van de cliĆ«nt en activeert zo medewerkers,
  • zij verheldert keuzes en (financiĆ«le) consequenties voor u als ondernemer en voor de medewerker bij verzuim en re-integratie,
  • zij is betrokken bij uw organisatie en hanteert korte communicatielijnen,
  • zij spreekt zowel medewerker en leidinggevende aan op hun verantwoordelijkheden bij re-integratie,
  • zij kijkt naar mogelijkheden van vroege re-integratie vanuit de visie dat werken bijdraagt aan gezondheid, ritme biedt en verzuim bekort,
  • zij analyseert problematisch verzuim en bemiddelt in behandelingen,
  • zij werkt samen met geregistreerde en ervaren collega- bedrijfsartsen en andere dienstverleners op gezondheid- en arbo- gebied,
  • zij beschikt over een eigen netwerk van behandelaars met een zelfde visie en werkwijze.
  • zij vormt zo een netwerkorganisatie die flexibel op allerlei vragen van klanten kan inspelen.

Zij gaat met u een samenwerking aan waarin zij u adviseert en uw medewerkers activeert. Ze begeleidt u en de medewerker bij de re-integratie en geeft preventieve adviezen om medewerkers gezond en met plezier aan het werk te houden. Dat kan via keuringen, advies over gezondheidsmanagement, diverse trainingen, voorlichting en coaching aan leidinggevenden. 

Tevens partner van "Samen voor de Bilt", "Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)" in de regio de Bilt en actief bij de "Beursvloer Ronde Venen".