Verzuim

Verzuim en re-integratie begeleiding

Keuringen

Keuringen - PMO en rijbewijs

Advies

Advies

Trainingen

Trainingen

Verzuim en re-integratie

Els Kuin biedt u als vrijgevestigd en onafhankelijk bedrijfsarts ondersteuning bij de uitvoering van uw taken in de re-integratie volgens de Wet Verbetering Poortwachter.

Ze houdt hiertoe spreekuur op uw locatie of maakt gebruik van eigen spreekuurlocaties in Bilthoven, Utrecht of Alphen aan den Rijn. Haar voorkeur is spreekuur op uw locatie te houden omdat dit de verzuim- en terugkeerdrempel verlaagt.

Ze ziet medewerkers  op uw verzoek met een duidelijke vraagstelling vooraf. Dit kan een vraag zijn om preventief gezondheidsadvies bij iemand met een bepaalde chronische aandoening als migraine, overgewicht of dreigende burnout. Betreffend advies kan dan gaan om advies over werkbehoud of aanpassingen op het werk . Ook kan de vraag zijn om traditionele begeleiding te bieden bij iemand die inmiddels is uitgevallen met een bepaald ziektebeeld en waarbij het zo lijkt te zijn dat terugkeer op zich laat wachten.

Els Kuin heeft daarbij een persoonlijke benadering waarin er voor een motiverende en coachende stijl, maar soms ook een directieve benadering naar medewerkers wordt gekozen. Dit omdat verschillen tussen medewerkers en bedrijfscultuur van de bedrijfstak maken dat de ene benadering meer passend zal zijn dan de andere.

Ze zoekt in haar adviezen steeds de juiste balans tussen mens en organisatie en schuwt niet medewerker  of organisatie  te prikkelen om aan het werk te gaan met de gegeven spiegel of oplossingsrichtingen.

Els Kuin

Els Kuin

Contact

T 030-2734276
F 030-2734478
Contact Email