Verzuim

Verzuim en re-integratie begeleiding

Keuringen

Keuringen - PMO en rijbewijs

Advies

Advies

Trainingen

Trainingen

Keuringen

Preventief medisch onderzoek (PMO)

in uw bedrijf wilt u uw medewerkers zo productief mogelijk aanwezig hebben op de werkvloer. Vanwege vergrijzing zal 20% van de werkende populatie in 2020 een chronische aandoening hebben waarmee ze langer door moeten werken. Daarnaast zorgen verouderingsprocessen ervoor dat de mentale en fysieke draagkracht afneemt. Dat heeft tot gevolg dat er eerder een disbalans kan ontstaan tussen draagkracht en belasting.

Een andere ontwikkeling is het nieuwe werken waarbij het vinden van een balans tussen werk en privé belangrijk blijkt om aan het werk te blijven.  Medewerkers kunnen hierin problemen ervaren.

Om uw medewerkers productief aan het werk te houden kan o.a. een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) worden ingezet. Een PMO kan een goede inschatting geven van het werkvermogen en een eventuele dreigende burnout van individuele werknemers en hun risico op uitval in de komende 2 jaar. Daarnaast biedt het een actueel beeld van:

  • de huidige gezondheid van uw werknemers,
  • vroege effecten van risico’s die hun leefstijl met zich meebrengt,
  • de balans werk -en privéleven en de mogelijkheden die geschapen kunnen worden om te werken en
  • het PMO kan middels een koppeling aan de werkbeleving kijken naar energievreters en energiebronnen in het werk en zo op organisatieniveau handvatten bieden om hierin het juiste evenwicht te vinden.

Uw bedrijfsarts kan in die situaties waar sprake is van gezondheidsproblematiek met effecten voor de belastbaarheid in het werk, individuele adviezen geven. Zij kan zo nodig doorverwijzen, zodat uitval voorkomen of sterk beperkt wordt. Op groepsniveau kan een analyse gedaan worden waarbij u op basis van de resultaten een programma of aanpassingen in beleid kunt realiseren.

 

Rijbewijskeuring vrachtwagenchauffeurs en ouderen

Een rijbewijskeuring is nodig voor vrachtwagenchauffeurs en voor mensen die ouder zijn dan 75 jaar. Vrachtwagenchauffeurs dienen een uitgebreide keuring te ondergaan bij de eerste keer voor het ophalen van het rijbewijs en daarna periodiek elke 5 jaar. Hiervoor dient u eerst een eigen verklaring CBR op te halen bij uw gemeente. Daarna kunt u een afspraak maken voor de keuring. Tijdens de keuring wordt de vragenlijst van het CBR doorgenomen en wordt lichamelijk en aanvullend onderzoek verricht (oog- en urineonderzoek).


Rijbewijskeuring voor taxichauffeurs

Deze keuring is nodig voor het aanvragen van de chauffeurspas. Hiervoor krijgt u een vragenlijst en een IVW-formulier geneeskundige verklaring. Beide dient u mee te nemen naar de keuring. Dit formulier kunt u aanvragen via de Taxi Informatielijn (0800 - 023 0402), via de website van het IVW www.ivw.nl, of schriftelijk via de Inspectie Verkeer en Waterstaat in Den Haag. De keuring bestaat uit het doornemen van de vragenlijst en lichamelijk en aanvullend onderzoek. Ook dit onderzoek dient periodiek elke vijf jaar uitgevoerd te worden.

Naar boven

Els Kuin

Els Kuin

Contact

T 030-2734276
F 030-2734478
Contact Email