Verzuim

Verzuim en re-integratie begeleiding

Keuringen

Keuringen - PMO en rijbewijs

Advies

Advies

Trainingen

Trainingen

Second Opinion

Second opinion werkgever

Heeft u een situatie waarbij uw bedrijfsarts en het deskundigenoordeel van de UWV tegenstrijdige adviezen geven over de inzetbaarheid van uw medewerker, dan kunt u een second opinion aanvragen. Ook bij complexe medische problematiek waarbij u als werkgever een second opinion wilt vragen aan een onafhankelijke bedrijfsarts, kunt u daartoe daartoe stappen ondernemen.

Bedrijfsarts Els Kuin zal dan de gezondheidsproblematiek en de gevolgen hiervan voor inzetbaarheid  van uw medewerker in kaart brengen en advies geven over hetgeen er nodig is om de re-integratie vorm te geven.

Second opinion medewerker

Is er medisch gezien iets met u aan de hand en heeft uw werkgever geen bedrijfsarts of heeft u een onduidelijk advies gekregen van uw eigen bedrijfsarts en UWV, dan kunt u een beoordeling of een second opinion aanvragen om uw gezondheidssituatie met u in kaart te brengen. Zo wordt voor u duidelijk wat voor u de consequenties en mogelijkheden zijn in eigen of ander werk en wat er nodig is om tot re-integratie te komen. Dit advies wordt overigens niet vergoed door verzekeraars. 

Els Kuin

Els Kuin

Contact

T 030-2734276
F 030-2734478
E Emailcontact