Verzuim

Verzuim en re-integratie begeleiding

Keuringen

Keuringen - PMO en rijbewijs

Advies

Advies

Trainingen

Trainingen

Els Kuin

Mijn naam is Els Kuin en ik ben bedrijfsarts geworden vanuit een belangstelling voor organisaties en de mensen die hierin werken alsmede de diversiteit van culturen en bedrijfsactiviteiten.

Vanuit mijn beroep als arts (sinds 1993), heb ik kennis van allerlei ziektebeelden. Sinds mijn specialisatie tot bedrijfsarts (afgerond in 2000) heb ik inzicht gekregen in hoe mensen met ziekte/gebreken op een juiste wijze duurzaam werkzaam kunnen blijven. Ik ben in 1994 begonnen als bedrijfsarts in een regionale arbodienst. Die gezondheidsdienst was oorspronkelijk opgericht voor TBC controles en keuringen voor het personeel. Ik deed in die tijd nog diensten als arts voor ongevallen/(sport)letsels en vaccinaties naast de bedrijfsgeneeskundige advisering .

Vanaf die tijd heb ik voor verschillende arbodiensten gewerkt in zowel de non- profit als de profit sector. Deze arbodiensten breidden steeds meer uit; ze lieten het regionale karakter en het op maat werken (naar vraag van de klant)  los. Ik ben in 2005 gestart als vrijgevestigde bedrijfsarts die advies en consultancy biedt aan eigen klanten. Hierbij heb ik ervoor gekozen me voor alle advisering te richten op MKB- bedrijven. Alleen voor trainingen ben ik ook voor grotere bedrijven beschikbaar. Ik werk regionaal met name in de regio Utrecht. Door mijn jarenlange ervaring heb ik mijn eigen visie op een effectieve benadering van gezondheidsproblematiek en werken ontwikkeld. Hierbij werk ik vanuit richtlijnen op mijn vakgebied en ik sta voor wat onze beroepsvereniging uitdraagt. Ik werk nu vooral voor klanten in de zakelijke dienstverlening, welzijn, zorg en industrie omdat ik merk dat mijn stijl van adviseren goed bij hen past.

In de regio heb ik een eigen verwijsnetwerk opgebouwd. Zodoende kan ik medewerkers of managers versneld en gericht kan doorverwijzen voor specialistische hulp bij nog niet voldoende in kaart gebrachte gezondheidsproblemen of in gevallen waar een behandeling lang op zich laat wachten. 

Voor enkele klanten werk ik, vanwege hun nevenlocaties, direct samen met andere collega's in andere regio's die op dezelfde manier werken.

Voor vervanging is er samenwerking met andere vaste collega bedrijfsartsen.

Voor trainingen en advies  werk ik met andere partijen samen. Van deze partijen weet ik namelijk dat ze goed werk afleveren vanuit een- zelfde visie, met oog voor werkgever en medewerker. Van deze partijen kan gebruik gemaakt worden als een klant dit wenst.

Verder ben ik actief in 'Samen voor de Bilt' omdat ik "Maatschappelijk Betrokken Ondernemen" een warm hart toedraag. Ik wil me inzetten voor organisaties en individuen, niet alleen vanuit een zakelijk belang maar ook vanuit een maatschappelijk belang. Het maakt me blij als het lukt mensen zo te ondersteunen, dat ze gelukkig zijn door een zinvolle, actieve rol te spelen in de maatschappij. Ook al kunnen ze (nog) niet werken en wellicht biedt de geboden ondersteuning hun de eerste opstap in die richting.

Els Kuin

Els Kuin

Contact

T 030-2734276
F 030-2734478
Contact Email