Bij stagnatie van het herstel- of re-integratieproces verwijst de bedrijfsarts naar de juiste professional of specialist door. Als daarvoor geen mogelijkheden zijn op korte termijn, dan adviseert de bedrijfsarts een interventie traject om herstel en of re-integratie te bespoedigen. UwBedrijfsarts heeft hiervoor diverse contacten met (zorg-)professionals in de regio. UwBedrijfsarts is onafhankelijk van deze (zorg-)professionals en beoordeelt aanbieders op prijs en kwaliteit. Er is geen verplichting om van aanvullende diensten uit deze providerboog van (zorg-)professionals gebruik te maken. Heeft u zelf contacten waarmee u liever samenwerkt, dan gebruiken we deze.