Verzuim- en re-integratie

Els Kuin biedt als vrijgevestigd en onafhankelijke bedrijfsarts u ondersteuning bij de uitvoering van uw taken in de verzuimbegeleiding en re-integratie volgens de wet Verbetering Poortwachter. 

Ze houdt hiertoe spreekuur op uw locatie of maakt gebruik van haar eigen locaties in Bilthoven en Utrecht. Haar voorkeur is spreekuur te houden op uw locatie, omdat dit de verzuim- en terugkeerdrempel verlaagt. 

Ze ziet medewerkers op uw verzoek met een duidelijke vraagstelling vooraf. Dit kan een vraag zijn om een preventief gezondheidsadvies bij iemand met een bepaalde aandoening, zoals migraine, overgewicht, of dreigende burnout. Het kan ook gaan om een advies over werkbehoud of aanpassingen aan het werk of werkomgeving. Ook kan de vraag zijn om traditionele begeleiding te bieden bij iemand die inmiddels is uitgevallen met een bepaald en waarbij terugkeer langdurig dreigt te worden.

Els Kuin heeft daarbij een persoonlijke benadering waarin een motiverende en coachend stijl, maar soms ook directieve benadering van medewerkers wordt gekozen. Zij past haar stijl aan naar de aard van het vraagstuk, de persoonlijkheid van de medewerker en om de boodschap effectief te laten landen. 

Ze zoekt in haar adviezen steeds naar de juiste balans tussen mens en organisatie en schuwt niet medewerker of organisatie te prikkelen om aan het werk te gaan met de gegeven spiegel of oplossingsrichting.