Trainingen, workshops en voorlichting

UwBedrijfsarts biedt verschillende maatwerk trainingen, voorlichting en voorlichtingssessies aan:

Voor leidinggevenden:

Voor medewerkers:

 

Voor leidinggevenden

Workshop Boeien en Binden

Iedere organisatie wil werken met gemotiveerde mensen. Hoe kan je er nu voor zorgen dat de medewerkers gemotiveerd blijven ook nadat ze een tijd voor je werken. Daarvoor is het niet alleen nodig dat ze zich verbonden voelen met jouw organisatie, maar ook dat ze geboeid blijven door de activiteiten die ze uitvoeren.

Deze workshop gaat over boeien en binden. Het motiveren van je mensen door ook aandacht te besteden aan hun eigen wensen en verlangens. In de workshop zal samen verkend worden hoe medewerkers geboeid en gebonden kunnen worden.

Training resultaatgerichte verzuimbegeleiding voor leidinggevenden

In Nederland is het verzuim hoog ten opzichte van andere ons omringende landen. Verzuim is niet hetzelfde als ziekte. Verzuim is onderhevig aan gedrag en is daardoor beïnvloedbaar. Binnen een organisatie hebben leidinggevenden veelal een goede kijk op wat het gedrag van hun medewerkers is. Leidinggevenden spelen hierdoor een belangrike rol in het managen van verzuim en het geven van de juiste aandacht aan hun medewerkers. Uw Bedrijfsarts gaat uit van de kracht van de eigen organisatie, maar merkt wel dat gespreksvoering met  verzuimende medewerkers specifieke vraagt van leidinggevenden die ze niet altijd voldoende beheersen. Middels training en coaching gaan we deze vaardigheden verbeteren. Deze training kan in company verzorgd worden.

Training tijdig herkennen en hanteren van stress signalen bij medewerkers

In zo'n 50% van de gevallen wordt langdurig verzuim bepaald door overbelasting door prive-omstandigheden, werk, en/of persoonlijke stijl van omgaan met problemen. Leidinggevenden hebben niet altijd voldoende vaardigheden om dreigende overbelastingssituaties te herkennen en hiermee adequaat in het werk om te gaan. Deze training leert leidinggevenden om in een vroeger stadium dreigende overbelasting te leren herkennen en geeft u handvatten hoe hiermee in de werksituatie praktisch om te gaan, zodat verzuim voorkomen of beperkt kan worden. 

Training herkennen en hanteren vroege signalen van CANS (klachten van arm-schouder-nek) bij beeldschermwerkers

In de training wordt een korte uitleg gegeven over CANS (voorheen RSI) wat het is, hoe het beloop is, wat een juiste houding en instelling van een werkplek is. Praktische handvatten worden aangereikt aan de leidinggevende wat hij van een medewerker mag vragen, wat hij of zij zelf kan doen als een medewerker klachten heeft en wanneer hij de bedrijfsarts het beste om advies kan vragen. 

Voor medewerkers

Voorlichting beeldschermwerk en voorkomen CANS (voorheen RSI)

Medewerkers krijgen voorlichting over een juiste houding en instelling van hun werkplek en wat ze zelf kunnen doen om CANS te voorkomen. Hierbij kan gekozen worden voor een demonstratie van aanpassingen van een werkplek. 

Voorlichting effectief omgaan met fysieke belasting

In deze workshop wordt door een bedrijfsfysiotherapeut of ergonoom een praktische uitleg gegeven over de juiste houding, bewegingen, gebruik van hulpmiddelen en afwisseling van werkzaamheden om overbelasting van de rug of andere delen van het bewegingsapparaat te voorkomen.

Workshop gezond gewicht

Het aantal mensen met overgewicht neemt de laatste jaren fors toe. Overgewicht geeft een verhoogde kans op diverse ziekten, waaronder hart- en vaatziekten, suikerziekte, hoge bloeddruk, bepaalde vormen van kanker en slaapproblemen. Dat geeft een toename van langdurig verzuim. Een gewichtsdaling van enkele kilo's geeft al een forse risicovermindering op al deze ziekten. Deze workshop is ontwikkeld om medewerkers met overgewicht te helpen afvallen, maar ook om blijvend een lager gewicht te behouden. Bovendien blijkt dat medewerkers zich veelal fitter gaan voelen na het bereikte gewichtsverlies.