Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Als bedrijf wil u uw medewerkers zo productief mogelijk aanwezig hebben op de werkvloer. Vanwege vergrijzing zal 20% van de werkende populatie in 2023 een chronische aandoening hebben waarmee ze langer door moeten werken. Bij ouder worden verandert de mentale en fysieke draagkracht. Dat maakt dat disbalans kan ontstaan tussen draagkracht en belasting. 

Een andere ontwikkeling is het nieuwe werken waarbij het vinden van een balans tussen werk en privé belangrijk blijkt om prettig aan het werk te blijven. Medewerkers kunnen hierin problemen ervaren.

Om uw medewerkers productief aan het werk te houden kan onder andere een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) worden ingezet.  Een PMO kan een goed beeld geven van de belastbaarheid en van uw medewerkers en dreigende burnout van individuele medewerkers en hun risico op uitval in de komende twee jaar. Daarnaast biedt het een actueel beeld van hun huidige gezondheid en vroege effecten van risico's, hun leefstijl, hun werk-prive balans en hun mogelijkheden om te werken. Het PMO kan middels een koppeling aan de werkbeleving kijken naar energievreters en energiebronnen in het werk en zo handvatten bieden op organisatieniveau om herin een juiste balans in te vinden. 

Uw bedrijfsarts kan in de situaties waar sprake is van gezondheidsproblematiek met effecten voor de belastbaarheid in het werk individuele adviezen geven of zon nodig doorverwijzen, zodat uitval voorkomen of sterk beperkt wordt. Op groepsniveau kan een analyse gedaan worden, waarbij u dan op basis op basis van de resultaten een programma of aanpassingen in beleid kunt realiseren.